First Czech Polo

English Deutch

Vítejte na stránkách First Czech Polo Association (FCPA)

 

Jsme sportovní asociací, která sdružuje jednotlivé osoby, pólo kluby a stáje s cílem:

-     propagovat koňské pólo jako společenský sport dostupný široké veřejnosti a vytvářet

      pro tento účel podmínky a možnosti pro řádné dodržování pravidel koňského póla

-     nabídnout všem věkovým a společenským skupinám volnočasové aktivity - koňské pólo,

      jezdectví - tj. drezúra, parkur, dostihy, western a všestrannost, dále chov koní a další

-     hledat talenty (především mladé talenty) pro reprezentování First Czech Pola v rámci

      amatérských i profesionálních sportovních událostí

-     hipoterapie - začlenit do našich aktivit i osoby se zdravotním handicapem

-     péče o staré, nemocné, zraněné a nechtěné koně a ochrana přírody a krajiny

 

Historie FCPA

First Czech Polo Association (FCPA) bylo založeno v roce 2015. Počátky FCPA ale spadají do roku 2013, kde u zrodu myšlenky FCPA byla i jediná aktivně a profesionálně hrající hráčka koňského póla v Anglii od roku 2005. Všechny tyto okolnosti si vzaly srdce Jozefa Šurkovského, zakladatele FCPA, který se stal obdivovatelem této ušlechtilé hry.

Partneři FCPA - stáje a cluby

First Czech Polo Association tvoří schopní, odhodlaní a cílevědomí lidé, kteří jsou podstatou FCPA.  Jejich houževnatost a schopnost realizovat se naplno dělá FCPA  výjimečným ve všech směrech, což přináší prestiž oběma stranám. Nesmírně si vážíme těchto lidí a chtěli bychom, aby jste jejich práci a úspěchy poznali. Podívejte se, kdo jsou Ti výjimeční lidé...

 

Členství v FCPA

Členové FCPA mohou disponovat různými typy členství, které jim dále přinášejí jedinečné možnosti realizace v dalších oblastech našeho života i mimo pólo. Členství v FCPA přináší svým členům možnost se společensky zviditelnit a najít nové přátele a kontakty.

 

Hiporehabilitace

Společně s odborníky se snažíme pomoci léčebné metody fyzioterapie, jenž využívá přirozeného pohybu koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek, přivítat v našem klubu v programu "Hipoterapie" i další své členy a umožnit jim se podílet na aktivitách a dění v FCPA.

 

O koňském pólu - pravidla, hra

Na první pohled se můžou zdát běžnému divákovi pravidla póla složitá, ale ve skutečnosti jsou pravidla hry upravená tak, aby zajistila maximální ochranu jak hráčům tak aby i zabránila zraněním koní.
A snad i proto koňské pólo je stále považované za gentlemanskou hru  a zůstává velikou společenskou událostí.
 

 

First Czech Polo - náš tým

Tým FCPA tvoří lidé, kteří jsou Vám k dispozici a podílejí se na aktivním životě asociace, klubů a stájí

Více zde

First Czech Polo - koně

Všechna ušlechtilost pochází z koně a krásně to vystihuje jedno arabské přísloví
"Na koňském hřbetě je ráj srdce"

Více zde

Dokumenty ke stažení

Veškeré dokumenty, darovací smlouva, formuláře přihlášek do kurzů, zásady bezpečnosti a výroční zprávy najdete

Více zde