Hiporehabilitace

jsou veškeré činnosti, aktivity a terapie, při kterých se člověk se zdravotním handicapem nebo se specifickými potřebami setkává a přichází do kontaktu s koněm za účelem zlepšení jak fyzické tak psychické kondice. Název pochází z řeckého slova „hippos“ znamenající kůň a slova rehabilitace.

V našich terapeutických programech poskytujeme svým klientům a členům klubu následující služby:

Hipoterapie

nebo-li léčebné ježdění na koni, v současné době patří u nás mezi nové přístupy v léčbě nemocných pacientů. Jedná se o komplexní formu terapie využívající koně jako léčebného prostředku. Podstatou léčby je využití přirozeného pohybu koně s jeho typickým krokovým mechanismem, kterému se klient přizpůsobuje.

 

First Czech Polo - náš tým

Tým FCPA tvoří lidé, kteří jsou Vám k dispozici a podílejí se na aktivním životě asociace, klubů a stájí

Více zde

First Czech Polo - koně

Všechna ušlechtilost pochází z koně a krásně to vystihuje jedno arabské přísloví
"Na koňském hřbetě je ráj srdce"

Více zde

Dokumenty ke stažení

Veškeré dokumenty, darovací smlouva, formuláře přihlášek do kurzů, zásady bezpečnosti a výroční zprávy najdete

Více zde