Členství ve First Czech Polo Association

First Czech Polo Association svým členům a partnerům poskytuje kromě obchodní spolupráce, také možnost se podílet na reálném životě First Czech Polo Club v rámci jednotlivých členství, která skýtají možnost stát se nedílnou součástí pólo světa. V rámci našich aktivit neupřednostňujeme pouze úzce konzervativní postoj ke společenským a sportovním hodnotám v dění kolem koňského póla, ale snažíme se o ucelený progresivní postoj vyjadřující především lásku člověka ke koním. S tímto postojem nabízíme svým členům a partnerům se obchodně zviditelnit na našich benefičních, sportovních a společenských akcích First Czech Polo Association.

 

Členové

Být členem výjimečné společnosti a mít možnost plnými doušky nasávat jedinečnou atmosféru, kterou vytváří prostředí póla, není jíž podmíněno elitářskou společností a neomezeným kontem v bance. Naším členům je k dispozici možnost odpoutat se od běžného života každého z nás a stát se součástí hry pólo, nebo-li "Hry králů". Každý z našich členů tak má jedinečnou možnost ve svém životě stát se "králem".

S dlouholetou tradicí póla se pojí i navazování dalších známostí, utužování přátelství a získávání nových jak společenských, tak obchodních kontaktů. Naši členové se dennodenně setkávají s novými lidmi v prostředí, které otevírá dveře lidem, kteří chtějí ve svém životě něčeho dosáhnout a být úspěšní a spokojeni především sami se sebou.

 

Benefity pro naše členy

•   možnost využívání výhod partnerských klubů a stájí v České republice a v zahraničí
•   možnost se podílet na aktivitách First Czech Polo
•   vstupy na všechny akce organizované First Czech Polo a na světové turnaje
•   možnost využívat aktivit First Czech Polo Association ke komerčním účelům
•   možnost využívání slev a bonusů našich komerčních partnerů
•   pozvánka na výroční gala First Czech Polo Association
•   individuální kurzy póla a klasického ježdění až do stupně "Playing Member" s profesionálními trenéry
•   přístup k informacím o pólu z dění jak světového, tak domácího

 

VIP Členové

Hrající členové, pólo kluby a stáje v rámci různých typů VIP členství mají možnost využívat veškerý servis klubu v rámci sportovních a společenských událostí. Hrající člen se stává registrovaným hráčem First Czech Polo Association (FCPA) a pod záštitou First Czech Polo klubu se můžou hrající členové, pólo kluby a stáje účastnit domácích a mezinárodních turnajů, kde se stávají součástí jedinečného světa koňského póla.

 

Benefity pro naše členy

•   možnost využívání výhod privilegovaného člena klubu a výhod partnerských klubů a stájí
•   možnost tréninků včetně tréninků s profesionálním polo coachem a uvedení do pólo světa se
     jménem prestižního pólo klubu First Czech Polo
•   zajištění účasti hráče First Czech Polo na Evropských a světových turnajích
•   možnost konzultací a přístup k službám spojených s chovem, tréninkem, sportovním
    a jiným využitím koní
•   možnost využívání slev a bonusů našich komerčních partnerů
•   prioritní vstupy na všechny akce organizované First Czech Polo Association
•   preferované akceptování členství v klubu pro rodinné příslušníky a partnery
•   pozvánka na výroční gala First Czech Polo Association
 

First Czech Polo - náš tým

Tým FCPA tvoří lidé, kteří jsou Vám k dispozici a podílejí se na aktivním životě asociace, klubů a stájí

Více zde

First Czech Polo - koně

Všechna ušlechtilost pochází z koně a krásně to vystihuje jedno arabské přísloví
"Na koňském hřbetě je ráj srdce"

Více zde

Dokumenty ke stažení

Veškeré dokumenty, darovací smlouva, formuláře přihlášek do kurzů, zásady bezpečnosti a výroční zprávy najdete

Více zde