Dokumenty a formuláře ke stažení

• Zde najdete veškeré potřebné dokumenty, darovací smlouva, formuláře přihlášek člena asociace FCPA, pólo klubu nebo přihlášek do kurzů.

• Před realizaci se v zázemí a na akcích FCPA doporučujeme všem účastníků se seznámit se zásadami bezpečnosti.

Najdete zde také program akcí, výroční zprávy FCPA a spoustu dalších nejenom potřebných materiálů, ale i vzdělávacích materiálů, které Vám usnadní orientaci ve světě koní - světa First Czech Polo Association (FCPA).

 

Výroční zprávy First Czech Polo Association, z.s.

Těší nás, když Vám můžeme dát o sobě a o našich aktivitách vědět.

 

                        -    Výroční zpráva First Czech Polo Association, z.s -  rok 2015

 

 

 

 

 

Členské přihlášky

Přihlášku o členství ve First Czech Polo Association, z.s. si stáhněte, vytisknete, vyplňte a pošlete na adresu uvedenou v kontaktech popř. předejte osobně po domluvě, kterémukoliv členovi představenstva First Czech Polo Association, z.s.

 

                    Přihláška člena FCPA (pro fyzické osoby)

 

First Czech Polo - náš tým

Tým FCPA tvoří lidé, kteří jsou Vám k dispozici a podílejí se na aktivním životě asociace, klubů a stájí

Více zde

First Czech Polo - koně

Všechna ušlechtilost pochází z koně a krásně to vystihuje jedno arabské přísloví
"Na koňském hřbetě je ráj srdce"

Více zde

Dokumenty ke stažení

Veškeré dokumenty, darovací smlouva, formuláře přihlášek do kurzů, zásady bezpečnosti a výroční zprávy najdete

Více zde