Pravidla koňského póla, hráči a výstroj

 

 

 

                                                        -    Pravidla koňského póla
                                                       
-    Hráči a jejich postavení ve hře
                                                       
-    Výbava pólo hráče
                                                       
-    Pólo pony
                                                       
-    Pólo hřiště

 

Pravidla koňského póla

        Jakkoliv by se zdála tato hra na první pohled nebezpečná, pravidla koňského póla jsou sepsané tak, aby zaručovala naprostou bezpečnost jak hráčům tak koním. Na dodržování pravidel ve hře dohlížejí rozhodčí, kteří pískají jednotlivé fauly a udělují tresty. Veškerá strategie pólo hry vychází z jednoho základního pravidla zvaného "line of the ball" což v praxi znamená, že odpálený míč udává směr (linii) a takto míčem vytvořenou linii drží ten hráč, který se směrem své jízdy co nejvíce přibližuje ke směru odpáleného míče, což garantuje jak hráči tak koni přiblížit se opětovně k míči bezpečně. Bylo by hrubým porušením pravidel jednání hráče, které by neslo obrovské prvky nebezpečí jak pro hráče tak i pro koně, kdyby tuto pomyslnou linii měl někdo z hráčů protnout nebo překročit. Což ale je na druhou stranu možné, když hráč nevytvoří nebezpečnou situaci ve hře.

 

 

        Pokaždé, když se mění směr míče, mění se i linie míče ("Line of the ball"). Hráč, který odpálil míč má obecně právo v cestě - "Right of way" a jiný hráč mu nemůže zkřížit linii k míči, který je před ním. Nejvíce faulů a penaltových střel souvisí s hráčem, který nesprávně křižoval linii míče nebo nedodržel právo cesty. Pokud má hráč linii míče po své pravé straně náleží se mu právo cesty. Základem defensivní hry je pak způsob nazýván buď "Bump" nebo "Ride-off" což je situace, když se hráč vůči jinému hráči pohybuje mimo linii míče a do linie míče se dostává díky vytlačování soupeře a to ramenem o rameno hráče nebo samotným koněm. Tento manévr musí být proveden s největší ohleduplností vůči druhému hráči a jeho koni a nesmí pro něj představovat nebezpečí. V praxi to znamená, že kontakt a úhel, pod kterým je tento manévr proveden, nesmí v žádném případě koně srazit z rovnováhy nebo jej jakkoliv zranit.
        Bránící hráč má k dispozici samozřejmě řadu dalších možností, jak získat pro svůj tým míč. Dalším zcela běžným způsobem, jak přijít k míči, je "hooking" hákování. Pokud hráč jde do švihu k odpálení míče, může protihráč blokovat jeho úder použitím své malletky k hákování malletky protihráče a tak mu zabránit v odpalu míče. Hráč může hákovat pouze pokud je na straně prováděného švihu nebo přímo před protihráčem. Hráč nesmí tímto způsobem malletkou záměrně přidržovat jiného hráče ani jeho koně. Za takové nebezpečné hákování a faulování následuje potrestání penaltovým střílením.

 

Hráči a jejich postavení ve hře

        Každý tým, který může být i smíšený a mohou v něm hrát jak ženy tak muži, se skládá ze čtyř hráčů. Jednotlivým hráčům jsou přiřazené pozice ve hře a každá pozice nese jisté povinnosti:

No.1    -    hráč s číslem 1 je nejvíce útočně orientovaná pozice na hřišti. Jeho pozici by měl nejvíce vykrývat hráč soupeře s číslem 4.

No.2    -    v rozvíjení útoku má velmi důležitou roli hráč s číslem 2. Jeho úkolem je připravovat a vytvářet pozice pro hráče No.1 a ve hře je tento hráč pokrýván soupeřovým hráčem No.3, zpravidla nejlepším hráčem soupeře. Vzhledem k obtížnosti této pozice, ne zřídkakdy je tato pozice obsazovaná dalším nejlepším hráčem týmu, který mnohdy hru vede po dobu, kdy silnější hráč, zpravidla No.3, není opět k dispozici.

No.3    -    hráč s číslem 3 je taktický lídr. Jedná se z pravidla o nejlepšího hráče týmu běžně s největším počtem handicapů. Tento hráč mívá dlouhé a silné odpaly míče, které směřuje na hráče No.1 a No.2. Stejně tak dobře by měl vést také obranu.

No.4    -    tento hráč s číslem 4 primárně plní funkci obránce. Pohybuje se v rámci celého hracího pole a obvykle se pokouší zabránit skórování soupeře. Důraz obrany na hráče No.4 je směřován hráčem No.3 při jeho ofenzivní hře, kdy u něj dojde ke ztrátě míče.

Jednou z podmínek pólo hry je také, že musí být hrané pravou rukou.

 

Výbava pólo hráče

Mallet (Polo Stick) / Stick head (hlava hole)
Pólo mallet je tvořená rukojetí, která by měla umožňovat pohodlné a pevné uchopení a která je zakončena smyčkou, vlastním tělem malletky, které je vyrobeno Manau-cane (pozn. Manau-cane - druh třtiny, tělo malletek nemůže být z bambusu, protože ten je dutý) nebo z kompozitních materiálů a hlavou holí doutníkového tvaru vyrobené z tvrdého dřeva jménem TIPA. Palička hlavy váží od 160 g (5,6 oz) na 240 g (8,4 oz) v závislosti na preferencích hráče a druh použitého dřeva, stejně tak jako i tělo malletky se může lišit v hmotnosti a flexibilitě v závislosti na požadavcích hráče. Délka malletky závisí na velikosti koně. Obvykle se pohybuje od 50 palců (127 cm) až 53 palců (134 cm).
Jak opravit mallet (EN, .pdf)

Riding boots (jezdecké boty)
V pólu jsou to jezdecké boty tradičně hnědé barvy.


    www.casablancapolo.com

Draw reins (otěže)
Ke zvýšení vlastní kontroly nad ponym.

Bridle (uzda)
Soubor kožených řemenů dávajících hráči možnost dokonalejšího ovládání, směřování a zastavování koně.

Polo martingale
Brání koni v pohazování hlavou.

Polo Saddles (pólo sedlo)
Pólo sedlo je malinko odlišné od sedla pro skoky. Sedlo má plochý sedák a nemá žádnou podporu kolen. Třmeny jsou kovové a jsou těžší než většina ostatních. Kůže třmenu jsou širší a tlustší pro zvýšení bezpečnosti, když hráč stojí ve třmenech.


    www.casablancapolo.com

Riding glove (jezdecké ruavice)
Chrání ruce hráče a umožňují mu lepší uchopení malletky.

Polo whip (pólo bičík)

Helmet (helma)
Povrch helmy je z tvrdého materiálu a pomocí řemínku se upevňuje na hlavu hráče aby jej chránila před svištící malletkou nebo letícím míčem, který může dosahovat rychlostí až 160 km/h (100 mph). K ní může být také připojen chránič obličeje.

Breeches (kalhoty)
Pro hru pólo platí, že jsou zvoleny vždy kalhoty bíle barvy.

Knee pads (kolenní chráníče)

       
    www.casablancapolo.com

Pro ochranu kolen hráče při hře před údery míčem, malletkou nebo nárazy při osobních soubojích o míč.

Brast plate (řemen přes hruď koně)
Brání sklouznutí sedla směrem dozadu.

Saddle blanket (deka pod sedlo)
Společně se speciálním pólo sedlem přenáší minimum váhy na ponyho.

Clipped mane (ostříhaná hříva)
Eliminuje možnost zapletení se malletky při švihu do hřívy pólo ponyho.

Plaited tail (zaplétaný ocas)
Zapletený ocas pólo ponyho zabraňuje možným potížím při vykonávaní střel malletkou dozadu nebo při vysokých švizích malletkou.

Bandage (bandáže)
Ochranné bandáže chrání nohy pólo ponyho v případě kontaktu s pólo míčem.

Safety retain (jistící popruhy)
Jisticí popruhy na bandážích pólo ponyho drží bandáže na nohou koně.

 

 

Pólo pony

        Pro koně v pólu se vžil název "polo ponies", ačkoliv je tímto názvem označován kůň, který je běžné výšky a nejedná se o koně malého vzrůstu. Výška takového koně v kohoutku se pohybuje od 147 do 163 cm (tj. od 58 do 64 palců) a váha od 410 do 500 kg (tj. od 900 do 1.100 pounds).

     Velká pozornost se musí věnovat při výběru pólo ponyho. Takový kůň by měl být schopen rychle akcelerovat, mít vytrvalost, musí být obratný a ovladatelný. To jaký má kůň temperament, může být velice určující. Kůň musí v rozhodujících chvílích hry reagovat pod tlakem a nemůže tak docházet k rozrušení koně při hře nebo k situacích, kdy by kůň nebyl plně pod kontrolou hráče. Během výcviku takovéhoto koně je kůň veden jednoručním držením otěži a musí se naučit reagovat na jezdcovi pohyby nohou, na přesouvání hmotnosti jezdce vpřed a mimo jiné se musí naučit kůň precizně zvládat otáčení a zastavení. V reálu pak dobře vycvičený dokáže rychle a hladce následovat míč a představuje 60 až 75% z dovedností hráče. Hlavní trénink pólo ponyho začíná ve třech letech koně a trvá od 6 měsíců až po 2 roky. Plné fyzické vyspělosti kůň dosahuje kolem pátého roku svého života a na maximálním vrcholu svého atletického života je v 6. - 7. roce života. Bez nehod jsou schopni pólo pony hrát do věku 18 až 20 let. Každý hráč musí mít více než jednoho koně a během hry, pokud je kůň unavený, může jej mezi nebo během chukkas vyměnit.

 

Pólo hřiště

        Hřiště pro pólo je 274m (300 yardů) dlouhé a 146m (160 yardů) široké. Povrch hřiště je udržovaný trávník, který vnáší jistý prvek bezpečnosti hráčům při rychlé hře. Na obou koncích hřiště jsou uprostřed ustavené branky, široké 7,3m (8 yardů). Povrch hracího pole musí být neustále upravován, aby skýtal dobré podmínky pro hru, což se musí zajistit i během hry, kdy od koňských kopyt se vytvoří na hříšti mnoho drnů, které je třeba znovu zarovnat. Jednou z tradic póla je tzv. "divot stamping" ("vtlačování drnů"), kdy v poločase hry se vyzvou diváci, aby tyto drny šli pomoci vrátit zpět. Je to možnost pro diváky se projít a příležitost se seznámit s ostatními.


 Paspaley Polo in the City, 2013 - "divot stamping"

Venkovní pólo (Outdoor polo)
        Hra se skládá ze čtyř do osmi sedmiminutvých chukků. Mezi jednotlivými chukky mění hráči své koně. Na konci každé sedmiminutové chukky, hra se nastavuje a pokračuje dále dalších 30 sekund a končí, v čase, kdy dojde k přerušení hry nebo uplynutím nastavovaných 30 sekund, podle toho, co nastane dříve. Mezi jednotlivými chukkami je čtyřminutová přestávka a 10 minut v poločase hry. Hra se zastavuje pouze v případě penalizace, poškozené výstroje nebo pokud dojde ke zranění koně nebo hráče. Cílem hry je skórovat při odpalu míče a to umístěním míče mezi brankové tyče, přičemž nezáleží na tom, jak míč proletí vysoko vzduchem. V případě, že míč proletí daleko od branky, je dovoleno bránícímu týmu rozehrát hru způsobem "knock-in", kdy míč vrací zpátky do hry a v místě, kde míč protne brankovou čáru, se mí vrací zpátky do hry.

Krajské pólo (County polo)
        Ve většině klubu ve Velké Británii, aby se hráč mohl stát členem klubu, musí mít nejméně dva koně, aby byl schopen hrát standardní klubové chukky. Obvykle je pak, že každý pólo pony odehraje dvě chukky, střídavě, tak aby se koni dostal náležitý odpočinek než znovu nastoupí do hry. County Polo vytváří ideální podmínky pro začínající nováčky, kdy i prvotní investice jsou úplně někde jinde a více přijatelné pro vícero lidi, než je tomu u Outdoor Polo. Hráčům je navíc umožněno najmout jednoho koně, pokud nemají druhého koně vlastního. Navíc County Polo se hraje ve třech hráčích na každé straně oproti Outdoor Polo, kde na každé straně hrají čtyři hráči, což umožňuje každému hráči se více zapojit do hry a více se zdokonalovat. Je spousta hráčů, kteří hrají pólo na této úrovni po mnoho let.

First Czech Polo - náš tým

Tým FCPA tvoří lidé, kteří jsou Vám k dispozici a podílejí se na aktivním životě asociace, klubů a stájí

Více zde

First Czech Polo - koně

Všechna ušlechtilost pochází z koně a krásně to vystihuje jedno arabské přísloví
"Na koňském hřbetě je ráj srdce"

Více zde

Dokumenty ke stažení

Veškeré dokumenty, darovací smlouva, formuláře přihlášek do kurzů, zásady bezpečnosti a výroční zprávy najdete

Více zde